Vourity har tillsammans med att andra företag har blivit utvalda att medverka i Microsoft for Startups och Epicenters acceleratorprogram under 2020/2021. Initiativet syftar till att ge lovande startups en boost. Stort fokus kommer ligga på att hjälpa bolagen med organisk tillväxt.

–  Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda av Microsoft for Startups. Detta blir en viktig språngbräda för oss där vi ges möjlighet att skala upp vår affär i ett snabbare tempo och därmed komma ett steg närmare vårt mål. Det är självklart oerhört spännande att vara en del av den svenska innovationsscenen. Vi siktar givetvis på en bredare marknad och vill snabbt etablera oss i de övriga nordiska länderna för att sedan ta klivet in på den europeiska marknaden där vår lösning redan är applicerbar säger, CEO Hans Nottehed.

Vourity, vars innovation består i en SaaS-plattform för obemannad betalning, försäljning och access i fysisk miljö, har sitt ursprung med utgångspunkt av de problem och den frustration som grundarna, Peter Hirtl och Hans Nottehed upplevde i vardagen med just betalningar i obemannade miljöer.

– Ur frustration kan kreativiteten blomstra men för att skapa innovation krävs det att man som organisation kan förverkliga en kreativ idé och dessutom kunna förverkliga den. Det har vi lyckats med, avslutar Hans Nottehed.

 

För ytterligare information; kontakta

Hans Nottehed, CEO Vourity AB

Tel; 070-580 60 70