Svenska Vourity lanserar en betalterminal för elbilsladdning i publik och semipublik miljö. Alla öppna betalsätt medges, såsom Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Swish samt andra mobila betalsätt. Betaltjänsten kan användas parallellt med befintliga betal- och laddsystem på nya såväl som redan existerande laddpunkter.

Många elbilister upplever betalning av laddning i publik miljö som krånglig och på marknaden finns idag en uppsjö av appar, abonnemang och taggar.

–  Det är många som anser sig leverera ”enkel och bekymmersfri” elbilsladdning men till syvende och sist bygger det ändå på att man som slutanvändare behöver abonnemang, appar eller taggar. Vi menar att vi med Vourity Paybox tar enkelheten kring betalning och access för elbilsladdning till en helt ny nivå. Ska vi lyckas med klimatomställningen måste trösklarna minimeras och konsumenten måste kunna välja det betalsätt som passar för dem, säger Peter Hirtl på Vourity.

Intresset från e-mobility är stort. Såväl laddoperatörer som hårdvarutillverkare har ett behov av att komplettera sina befintliga betallösningar, dels för ökad tillgänglighet men även för möjligheten att kunna erbjuda andra kringtjänster i samband med att bilen laddas.

–  Historiskt har man behövt installera en betalterminal per laddare för att kunna erbjuda betalning med kreditkort, vilket är en ganska dyr lösning. En Vourity Paybox kan däremot ta betalt för och styra flera laddare samtidigt. Vinsterna med det är dels att man enkelt kan komplettera befintliga laddplatser med öppna betalsätt men framför allt de stora kostnadsfördelarna, avslutar Hans Nottehed, CEO på Vourity.

För information om var Vourity Paybox kan köpas se www.vourity.com

 

För ytterligare information; kontakta

Hans Nottehed, CEO Vourity AB

Tel; 070-580 60 70