Hårdvara som göra det enklare och snabbare för kunderna köpa och använda era produkter och tjänster

Vi erbjuder flera olika typer av hårdvaror som kan hjälpa till att förenkla betalning, försäljning, leverans och att automatisera era tjänster.

Point of Service 3

Vourity POS 3 är en ”allt-i-ett” Point of Service terminal för alla typer av obemannad försäljning, betalning, accesskontroll, bokning och inlösen av digitala värdebevis. Terminalen kan t.ex. användas för att öppna dörrar, styra vändkors, hantera betalning i automater, bokning av lokaler, tvättstuga, och resurser, obemannade butiker med ”self check out”, elbilsladdning, och accesskontrol med taggar och pinkod (kodlås). Alla inställningar görs centralt från Vourity Cloud så det är enkelt att välja vilka funktioner som POS 3 skall ha.

Läs mer
Vourity POS 3
Vourity POS 5 1920px

Point of Service 5

Vourity POS 5 är en ”allt-i-ett” Point of Service terminal för alla typer av bemannad försäljning, betalning, bokning och inlösen av digitala värdebevis. Terminalen kan t.ex. användas för ta betalt, bokning av lokaler, tvättstuga, och resurser. Alla inställningar görs centralt från Vourity Cloud så det är enkelt att välja vilka funktioner som POS 5 skall ha.

Terminalen har inbyggt batteri och kvittoskrivare vilket möjliggör mobil/rörlig försäljning och betalning t.ex. på mässor, event, butiker, café, restauranger och andra situationer där ett flexibelt kundmöte är viktigt.

Kom igång

Box 2

Vourity Box 2 gör det möjligt att erbjuda obemannad försäljning dygnet runt i t.ex. varuautomater såväl som andra maskiner och automater. Boxen kan styra och öppna dörrar, grindar och bommar. Hanterar inlösen av digitala värdebevis genom skanning av QR-koder.

Sälj era tjänster och produkter dygnet runt. Ge kunderna access till era anläggningar dygnet runt, utan att ni behöver vara på plats.

Boxen kan kommunicera via både nätverkssladd eller trådlöst via 4G.

Kom igång
Vourity Box 2
Vourity POS 1

Point of Service 1

Vourity POS 1 är en liten smidig Point of Service för alla typer av bemannad kontroll och inlösen av värdebevis. Era medarbetare i butiker, caféer, restauranger, evenemang etc. kan enkelt kontrollera giltigheten på värdebevis såväl som lösa in dem i POS 1. Det är snabbt och enkelt. Alla inställningar görs centralt från Vourity Cloud så det är enkelt att välja vilka funktioner som POS 1 skall ha.

POS 1 kan kommunicera med Vourity Cloud via nätverkssladd, Wifi eller 4G. Det finns även inbyggt batteri så att den kan köra vidare vid strömavbrott eller användas mobilt/rörligt på evenemang och arenor eller tillfälliga servicepunkter på era anläggningar.

Kom igång

Point of Service 2

Vourity POS 2 är en Point of Service för obemannad kontroll och inlösen av värdebevis. Typiska användningsområden är på turistbussar, turbåtar, nöjesparker, restauranger och arenor.

Kunderna och besökarna skannar själva värdebevisets QR-kod utan att er personal behöver vara på plats.

Alla inställningar görs centralt från Vourity Cloud så det är enkelt att välja vilka funktioner som POS 2 skall ha.
POS 2 kan kommunicera trådlöst med Vourity Cloud via Wifi eller 4G.

Kom igång
Vourity POS 2
Vourity

c/o Quick office 4-040
Råsta strandväg 13C
169 79 Solna
Sweden

sales@vourity.com