Vourity hjälper dig att ta betalt för elbilsladdning.

Med Vourity’s betalsystem kan elbilsförare enkelt betala för laddningen med vanliga betalkort (Visa och Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Swish, Vipps med flera. Laddoperatörer kan erbjuda dessa betalsätt parallellt med sina befintliga betalsystem som ofta är baserade på abonnemang och RFID taggar.

Betalsystemet gör det även möjligt för laddplatserna att sälja andra kringtjänster som kunden kan ta del av under tiden som denne laddar t.ex. toaletter, mattvätt, varu- och kaffeautomater, dusch osv som gör tiden man väntar mer effektiv för föraren.

Utgångspunkten är att det skall vara enkelt för kunden att ladda. När det är enkelt så driver det också på omställningen till ett grönare samhälle.

Vourity POS 3

Ta betalt

Ta betalt med vanliga kreditkort (Visa, Mastercard), Apple Pay, Google Pay, mobila betalsätt (t.ex. Swish, Vipps, Mobile pay etc.). Olika betalsätt är tillgängliga i olika länder och regioner.

Sälj i alla länder inom EU. Cross border – olika valutor.

Kom igång
Vourity Paystation

Digitala värdebevis

Betalsystemet erbjuder även betalning med digitala värdebevis som klippkort (t.ex. 10st laddningar, 20kWh, 300kr), presentkort såväl som stöd för abonnemang och företagskonto där så krävs.

Kunderna kan förköpa t.ex. klippkort i mobilen eller webshop och sedan skanna QR-kod i laddaren för att starta laddningen.

Värdebevisen kan användas cross border och på flera laddoperatörer. Vourity’s plattform sköter den ekonomiska avräkningen och utbetalningen mellan alla parter.

Kom igång
Mobile shopping
Vourity Unattended Payments

Komplement

Vourity’s betaltjänst kan användas som ett komplement parallellt med existerande betalsystem som laddoperatören redan har. I många fall har operatören (CPO) redan ett laddsystem som bygger på medlemskap med abonnemang och RFID taggar. Detta system kan fortsätta användas parallellt med Vourity plattformen för öppna betalsätt. Man utökar därmed bara tillgängliga betalsätt på laddplatsen.

Kom igång

Hantera allt i företagsportalen

Det är enkelt att komma igång med Vourity. Registrera er online eller kontakta någon av våra partners. Sedan hanterar ni allt via företagsportalen. Där lägger ni upp produkter, webshoppar, point of service enheter och följer upp hur försäljning går.

Kom igång
Backoffice
Vending machine

Merförsäljning

Vi gör det även möjligt för laddplatserna att sälja andra kringtjänster som kunden kan ta del av under tiden som denne laddar t.ex. toaletter, mattvätt, varu- och kaffeautomater, dusch osv som gör tiden man väntar mer effektiv för föraren. Detta kan öka merförsäljningen för laddplatsen.

Kom igång

Återförsäljare, partners, rabatter och paket

Öka försäljningen genom att erbjuda rabatter, sälja via återförsäljare och partners. Skapa paketerbjudanden där ni paketerar era egna produkter eller samverkar med andra företag inom exempelvis en stad, en destination eller galleria och köpmannaförening. Man kan också bygga upp affärsmodeller för partnernätverk, franschise och delningsekonomi.

Den ekonomiska avräkning sköter plattformen automatiskt mellan alla parter.

Läs mer
Exhibitions
Vourity

c/o Quick office 4-040
Råsta strandväg 13C
169 79 Solna
Sweden

sales@vourity.com