Inlösen på plats

Lös in kundernas Vouchers direkt på plats. Scanna QR-koden med din mobil. Klart!

Flera säljare

Appen fungerar med en eller flera säljare. Så ni kan vara flera personer som hjälps åt om ni har många besökare.

Privacy by design

Utvecklat från grunden för att skydda dina kunders integritet. Uppfyller kraven för GDPR inom EU.

Enligt skatteverkets nya momsregler måste inlösen av alla Vouchers registreras. Med Vourity sker ekonomisk avräkning automatisk i plattformen så snart inlösen gjorts. Utbetalning av pengarna till er görs sedan löpande månadsvis utifrån inlösta Vouchers.

Alla pengar ligger på speciella separata konton hos SEB i Sverige tills dess att utbetalning sker till er.

Funktioner

  • Det är mobilt – jobbar där du och kunden är

  • Inlösen av Vouchers

  • Läs av och kontrollera innehållet i era Vouchers

  • Hanterar flera säljare, flera personer kan hjälpa varandra

  • GDPR, hanterar era kunders och medarbetares persondata enligt reglerna

  • Stöd för flera språk – från start finns Svenska och Engelska och fler språk kommer löpande