AFFÄRSMODELLER

Driver du en enskild butik? eller ett partnernätverk / franschise med tusentals medlemsföretag? eller planerar du kanske att starta en nydanande tjänst inom delningsekonomin och bli nästa Uber eller Airbnb?

Vourity stödjer de flesta affärsmodeller, för både små och stora organisationer och olika former av partnernätverk.

Vourity gör det möjligt för ett företag att lansera olika typer av tjänster där man säljer värdebevis. I praktiken fungerar Vourity som säljaren av tjänsterna och betalar ut pengar till den inlösande parten (leverantören) först efter att tjänsten levererats till kunden. I de fall företaget inte klarar att uppfylla sina åtaganden så står Vourity som garant och kan på olika sätt kompensera kunden t.ex. om en butik går i konkurs.

Plattformen stödjer många olika typer av affärsmodeller där funktioner som återförsäljare och olika former av partnerrelationer kan skapas.

Utfärda, sälj och lös in alla typer av digitala Vouchers, värdebevis, entrébiljetter, presentkort, kuponger, klippkort, lojalitetskort och destinationspass.

Plattformen gör den ekonomiska avräkningen automatiska mellan alla parter.

Exempel på affärsmodeller som Vourity stödjer

Sharing economy overview
Quick Response Marketing and Sales 400px

Quick Response Marketing & Sales

Sälj snabbare och enklare - i en kanal som kunderna aldrig släpper

Flytta det enkla köpet från den personalkrävande flaskhalsen vid kassan till kundens mobil. Vourity Quickshop tar bort köandet och lyfter både ditt erbjudande och kundupplevelsen.

Det är vad kunderna förväntar sig.

Vourity

c/o Quick office 4-040
Råsta strandväg 13C
169 79 Solna
Sweden

sales@vourity.com