AFFÄRSMODELLER

Driver du en enskild butik? eller ett partnernätverk / franschise med tusentals medlemsföretag? eller planerar du kanske att starta en nydanande tjänst inom delningsekonomin och bli nästa Uber eller Airbnb?

Vourity stödjer de flesta affärsmodeller, för både små och stora organisationer och olika former av partnernätverk.

Vourity gör det möjligt för ett företag att lansera olika typer av tjänster där man säljer värdebevis. I praktiken fungerar Vourity som säljaren av tjänsterna och betalar ut pengar till den inlösande parten (leverantören) först efter att tjänsten levererats till kunden. I de fall företaget inte klarar att uppfylla sina åtaganden så står Vourity som garant och kan på olika sätt kompensera kunden t.ex. om en butik går i konkurs.

Plattformen stödjer många olika typer av affärsmodeller där funktioner som återförsäljare och olika former av partnerrelationer kan skapas.

Utfärda, sälj och lös in alla typer av digitala Vouchers, värdebevis, entrébiljetter, presentkort, kuponger, klippkort, lojalitetskort och destinationspass.

Plattformen gör den ekonomiska avräkningen automatiska mellan alla parter.

Exempel på affärsmodeller som Vourity stödjer

Sharing economy overview

Ett företag både utfärdar och löser in värdebevis till kunderna.

En kund köper ett värdebevis utfärdat av samma företag som löser in det. En utbetalning sker till det inlösande företaget efter att kunden löst in värdebeviset eller om värdebeviset förfaller.

Business Model - One to One

En kund köper ett paketerat värdebevis (Pass) som innehåller flera individuella värdebevis från olika företag. Exempelvis ett destinationspass eller pass som gäller i en köpmannaförening (ett köpcentrum).

Kunden betalar Passet och utbetalning sker sedan till flera parter, dvs varje företag där kunden löser in ett värdebevis får utbetalt inlöst värde.

Business Model - One to Many

Många kunder köper värdebevis och Pass som innehåller tjänster för flera företag (leverantörer). Utbetalning sker till de företag där kunderna löser in värdebevisen.

Business Model - Many to Many

Kunden köper värdebevis eller pass via en återförsäljare. Återförsäljaren får betalt direkt vid försäljningstillfället. Inlösande företag får betalt när kunden löser in värdebeviset eller om värdebeviset förfaller.

Business Model - With Resellers

Franschise är en form av partnernätverk där ett företag är utfärdaren av och ägaren till partnernätverket. Externa företag som är medlemmar i nätverket kan lösa in utfärdarens värdebevis. Utbetalning sker till inlösande företag när och var kunden löser in värdebeviset.

Ägaren av partnernätverket kan välja att sätta att en partnerkommission skall betalas ut till ägaren vid varje inlösen. Exempelvis det inlösande företaget får utbetalt inlöst värde minus 5% som går till ägaren av partnernätverket.

Business Model - Partner Network

Partnernätverk är en sluten grupp av företag som samverkar kring värdebevis. Ett företag är utfärdaren av och ägaren till partnernätverket. Externa företag som är medlemmar i nätverket kan lösa in utfärdarens värdebevis. Utbetalning sker till inlösande företag när och var kunden löser in värdebeviset.

Ägaren av partnernätverket kan välja att sätta att en partnerkommission skall betalas ut till ägaren vid varje inlösen. Exempelvis det inlösande företaget får utbetalt inlöst värde minus 5% som går till ägaren av partnernätverket.

Partnernätverk kan exempelvis användas för att stödja affärsmodeller för delningsekonomi.

Business Model - Partner Network
Quick Response Marketing and Sales 400px

Quick Response Marketing & Sales

Sälj snabbare och enklare - i en kanal som kunderna aldrig släpper

Flytta det enkla köpet från den personalkrävande flaskhalsen vid kassan till kundens mobil. Vourity Quickshop tar bort köandet och lyfter både ditt erbjudande och kundupplevelsen.

Det är vad kunderna förväntar sig.

LÄS MER
Vourity

c/o Quick office 4-040
Råsta strandväg 13C
169 79 Solna
Sweden

sales@vourity.com