Utvecklingen för energimarknaden går snabbt framåt. Behovet av energieffektivisering, effekthantering och elbilsladdning ökar exponentiellt. Jonas Tannerstad, chef för el och automation på Örebrobostäder (ÖBO) menar på att fastighetsägare måste tänka mer strategiskt kring elbilsladdning. Han tycker även att det kompromissas för mycket vid upphandlingar av elbilsladdning, och att många ställer för låga krav på leverantören.

ÖBO har länge arbetat med energieffektivisering på olika sätt. En seriös fastighetsförvaltare måste se kopplingen mellan kostnadseffektivisering och energi som en seriös fråga. Det är inte bara att köpa den första, bästa elbilsladdaren och börja skruva upp den. Då hamnar du i ett okontrollerat läge. Ungefär 25% av hela vårt parkeringsbestånd kommer behöva elbilsladdning år 2030. Det är en strategiskt mycket viktig fråga för ÖBO, säger Jonas.

ÖBO har valt att arbeta med de tekniska lösningar som Vourity tillhandahåller då det finns en unik flexibilitet i produkterna.

“Vi har varit i kontakt med andra företag som arbetar med elbilsladdning, men, de har inte flexibiliteten som Vourity erbjuder”

Det viktigaste med Vourity är att deras produkter och tjänster kan hjälpa oss att hänga med i den här omvärldsförändringen kring olika former av aggregerade energitjänster. För ÖBO är det viktigt med tekniskt öppna lösningar, något som Vourity har. Vi har varit i kontakt med andra företag som arbetar med elbilsladdning, men, de har inte flexibiliteten som Vourity erbjuder, säger Jonas.

Ett problem med elbilsladdning generellt är att det historiskt sett varit omständligt med betallösningar. Olika system har olika betalmetoder, appar och “taggar”, vilket i slutändan skapar förvirring och frustration hos den som ska ladda sin elbil. Vouritys lösning är betydligt smidigare, och fastighetsägaren kan själv anpassa vilka betalmetoder som ska vara tillgängliga.

“Vouritys tjänster och produkter underlättar för hyresgästen att betala”

– Det ska vara enkelt med betalmetoder, våra hyresgäster ska inte behöva komma ihåg lösenord hit och dit. Utan att betala med det som de använder sig av i andra sammanhang, vare sig det är Swish, bankkort eller en tagg. Detta har vi känt är ovanligt bland de andra laddlösningarna. Vouritys tjänster och produkter underlättar för hyresgästen att betala, säger Jonas.

Betallösningar är en viktig del inom elbilsladdning. En annan aspekt som Jonas trycker på är tekniklösningar som tillåter fastighetsägare att se elbilsladdning i ett större perspektiv.

– Det är viktigt att se helheten innan du börjar bygga ett bestånd med elbilsladdare. Helhetstänket måste få styra de systemval du gör som fastighetsägare. Tänker du inte strategiskt kring teknikval av elbilsladdning finns det en risk att du inte hinner med i denna snabba utveckling. Det gamla sättet att titta på elbilsladdning var att titta på enskilda behov. Framåt behöver du se hela beståndet av fastigheter och parkeringsplatser, säger Jonas

Jonas beskriver ÖBO:s arbete med energieffektivisering som en stor maskin, där elbilsladdning är en del av pusslet. Om du väljer en felaktig pusselbit kan hela systemet bli sårbart. Denna maskin kring energieffektivisering är en viktig fråga för ÖBO. 

– Historiskt sett har synen på hus varit att de använder sig av energi. Framåt måste ÖBO och andra fastighetsägare se husen som delar av ett större maskineri, som i sin tur bidrar till ett energisystem. När den insikten sjunker in inser man att elbilar är en del av en större strategi. Självklart kommer elbilar vara något du laddar. Men, i framtiden ser vi att elbilar även kan bli en del av ett energisystem  och där en förmåga är att dela energi med byggnader, säger Jonas.

Jonas menar att elbilen kommer bli en viktig aspekt för att maskineriet och systemen runt ÖBO:s energihus ska fungera.

“Alla teknikval stödjer inte denna tanke. Vouritys lösning gör det, dock”

– Vi har testat detta system, och det fungerar. Men, alla teknikval stödjer inte denna tanke. Vouritys lösning gör det, dock. Bilarna blir en del av maskineriet när de förser huset med energi. Det behövs system och lösningar som talar om för bilen om den ska laddas ur och bidra med energi till en byggnad eller en fastighet, säger Jonas.

Elbilar ska även i framtiden kunna assistera vid strömavbrott, och förse fastigheter med el.

– Bilar ska kunna samverka med stationära batterier. Skulle det exempelvis bli ett strömavbrott kan batterierna i elbilarna hjälpa närliggande områden att få temporär el. Där har ÖBO en helt unik möjlighet att motstå dessa strömavbrott. Helt plötsligt förvandlas parkeringsplatsen till en energireserv tack vare det tekniska val vi gjort med bland annat Vourity, säger Jonas.