Vourity är en plattform genom vilken företag kan sälja och utfärda digitala värdebevis.

Det finns många bra funktioner och tjänster.